Tết for poor kids in Viet Nam

Bao Nam Village is one small village in Ky Sơn Nghệ An province. The Village has 300 families most of them they are Kho Mu minority’s people. Income of the people was lowered and not enough to their children. They lack of education.. poor health care,no electric or fresh water… Tet is one of biggest holidays so we are looking for sponsors to support for them have better holiday of this year All supper please contact with Mr Ha + 84 977 566 874 Email : luongha75@gmail.com Continue reading Tết for poor kids in Viet Nam

Tặng đầu thu k+ cho giáo viên và học sinh bản hồi pốc

Như đã hữa anh Lương văn Hà đã đại diện cho chương trình thiện nguyện ” Đôi mắt nậm cắn” đẫ tặng 1 đầu thu k+ cho giáo viên và học sinh bản hồi pốc xã nậm cắn huyện kỳ sơn nghệ an Mong các thầy cô và các em sẽ có thêm Nhiều thông tin bổ ích cho việc giảng dạy và học tập Continue reading Tặng đầu thu k+ cho giáo viên và học sinh bản hồi pốc